Visguard In-situ

  • Minimaal onderhoud
  • Meting bij 30° strooilichtmeting
  • Installatie zowel in als buiten te monitoren ruimte
  • Monster aanzuiging met interne ventilator
  • Meetcel met spoellucht bescherming
  • Kalibratiecontrole met referentie standaard
  • Sensorcheck met vervuiling controle
  • Heater ter preventive van mist meetinvloed

Meting

De VisGuard In-situ is een aspiratie strooilicht zichtmeting voor het bepalen van de concentratie vaste deeltjes in lucht. De VisGuard in-situ wordt toegepast voor zowel luchtkwaliteit monitoring in tunnels als stofconcentratie bepaling in bedrijfsruimten. De VisGuard In-situ beschikt over een interne ventilator waarmee het monsters wordt aangezogen. Meetinvloeden van mist worden voorkomen door een optionele heater voor de meetcel te plaatsen.

Onderhoud en kalibratie

De VisGuard In-situ is fabriek af gekalibreerd met PLA, polysterene-latex aerosol. Onderhoud bestaat uit een jaarlijkse kalibratie controle met secundaire referentie standaard. Eventuele meetcel vervuiling wordt voorkomen door het monster te isoleren met een sluier van schone spoellucht. Dit voorkomt dat te meten lucht in contact komt met de meetcelwand of optiek. Een sensorcheck met alarmfunctie controleert periodiek een 0- en referentiemeting. Dit maakt installatie, referentie- en kalibratiecontrole zonder uitlijning en invloed van omgevingslucht mogelijk.

Bediening en communicatie

Communicatie met de VisGuard In-situ kan via de Sirel, SIBUS of SIPORT-DP unit verlopen.

De Sirel is een controle unit met een keypad en display voor het locaal bedienen, aanpassen van instellingen en onderhoud. De Sirel beschikt standaard over meervoudige contact aansluitingen zoals 0/4 .. 20 mA en potentiaal vrije contacten. Optioneel is een Profibus DP interface beschikbaar voor volledige systeem integratie.

De SIBUS is een centrale 19″ rack controle unit waarop tot 8 VisGuard In-situ’s op kunnen worden aangesloten en bediend. De SIBUS beschikt standaard over meervoudige contact aansluitingen zoals 0/4 .. 20 mA en potentiaal vrije contacten. Optioneel zijn Profibus DP, RS232 interfaces beschikbaar als modules voor volledige systeem integratie.

De Siport-PB is een communicatie unit met een profibus DP aansluiting zonder display en keypad. Bediening, het aanpassen van instellingen en onderhoud verloopt via een hand-held controle unit SIPORT-C. Deze SIPORT-C wordt wordt bij werkzaamheden lokaal op een SIPORT-DP aangesloten en beschikt over een keypad en display.