VisGuard Extractive

  • Minimaal onderhoud
  • Installatie buiten te monitoren ruimte
  • Monster aanzuiging met externe ventilator
  • Meetcel met spoellucht bescherming
  • Meetpunt max. 500 m van monsternamepunt
  • Multiple sampling system voor 8 meetpunten
  • Kalibratiecontrole met vaste stof standard
  • Heater ter preventie van mist meetinvloed

Meting

De VisGuard Extractive is een aspiratie strooilichtmeter voor het bepalen van de vaste deeltjes concentratie in lucht. De VisGuard Extractive is ontworpen voor zichtmeting in een tunnelbuis waarbij de installatie buiten de de buis wordt opgesteld. Een separate ventilator onttrekt een monster uit de tunnelbuis met behulp van een toevoerslang. Monster lucht kan hierdoor van grote afstand (max. 500m) worden onttrokken. Deze monsterlucht kan optioneel cyclisch van meerdere meetposities worden aangezogen. Meetinvloeden van mist worden voorkomen door een optionele heater voor de meetcel te plaatsen.

Onderhoud en kalibratie

De VisGuard Extractive is fabriek af gekalibreerd met PLA, polysterene-latex aerosol. Onderhoud bestaat uit een jaarlijkse kalibratie met secundaire referentie standaard. Eventuele meetcel vervuiling wordt voorkomen door het monster te isoleren met een sluier van schone spoellucht. Dit voorkomt dat te meten lucht in contact komt met de meetcelwand of optiek. Een sensorcheck met alarmfunctie controleert periodiek een 0- en referentiemeting. Dit maakt installatie, referentie- en kalibratiecontrole zonder uitlijning en invloed van omgevingslucht mogelijk.

Bediening en communicatie

Communicatie met de VisGuard Extractive kan via de Sirel controle unit of SIBUS meer kanaals controle unit verlopen.

De SIREL is een controle unit met keypad en display voor het lokaal bedienen, aanpassen van instellingen en onderhoud. De SIREL beschikt standaard over meervoudige contact aansluitingen zoals 0/4 .. 20 mA en potentiaal vrije contacten. Optioneel is een Profibus DP, Modbus en RS232 interfaces beschikbaar voor volledige systeem integratie. De SIREL is een controle unit wordt gebruikt bij de VisGuard OMD met een interne ventilator.

De SIBUS is een controle unit waarmee meerdere sensoren en kleppen voor het cyclisch aanzuigen van meetlucht kunnen worden bediend. De SIBUS beschikt standaard over meervoudige contact aansluitingen zoals 0/4 .. 20 mA en potentiaal vrije contacten. Optioneel zijn Profibus DP, RS232 interfaces beschikbaar voor volledige systeem integratie.