Zichtmeting

Zichtmeting is een belangrijke parameters om luchtkwaliteit te bewaken in verkeerstunnels. De hoeveelheid aanwezige stof, roetdeeltjes en aerosolen is hiervoor bepalend. Deze verstrooien licht zodra ze worden aangeschenen. De intensiteit van dit strooilicht is een preciese maat voor de concentratie.
De VisGuard werkt volgens dit princiepe en heeft als groot voordeel dat deze buiten de verkeerstunnel geplaatst kan worden.