Rookdetectie

Een tunnelbrand creëert tijdens de beginfase een koude rook ontwikkeling zonder detecteerbare verandering in omgevingstemperatuur. Branddetectie systemen gebaseerd op temperatuurmonitoring in tunnels geven tijdens deze essentiële eerste minuten geen verandering in aanwijzing. Optische branddetectie detecteert direct een beginnende brand door verandering in zichtwaarden door koude rookontwikkeling. Passende maatregelen kunnen hierdoor veel eerder worden genomen wat een wezenlijk verschil in de uitkomst kan betekenen.