Stof-emissiemeting

Stofdeeltjes zijn vaste deeltjes zwevend in lucht en (rook)gassen. Deze zwevende deeltjes verstrooien licht wanneer ze worden aangeschenen. De intensiteit van dit strooilicht is een precieze maat voor de concentratie aanwezige vaste deeltjes in lucht. Het continu monitoren van deze stofdeeltjes bieden direct inzicht emissiewaarden in (rook)gas en eventuele noodzaak tot ventilatie ter preventie van explosie gevaarlijke stofconcentraties opbouw.