Olie-in-watermeting

De aromatische samenstelling van minerale oliën fluoresceert wanneer deze wordt beschenen met UV licht. De intensiteit van deze fluorescentie is een preciese maat voor aanwezige concentratie minerale oliën in water.
De OilGuard olie-in-water monitor werkt volgens dit princiepe en wordt met zowel een vrijeval- als gesloten meetcel uitgevoerd.