Multi-parameter

Een gecombineerd meetinstrument is praktisch toepasbaar voor een medium waarvan meerdere parameters tegelijkertijd gemonitord dienen te worden.

Naast voordelen zoals kostenbesparing en een zeer compacte installatie zijn alle parameters uitlees- en bedienbaar via 1 display.