Fasescheiding

Tijdens het productieproces worden verschillende procesfase doorlopen. Het product is tijdens een procesfase specifieke te identificeren aan de hand van kleur- of troebelheidwaarden. Het optimale schakelmoment tijdens een overgang wordt bereikt zodra het aanwezige product aan deze eigenschappen voldoet. Deze in-line identificatie wordt snel en precies verricht door een fase scheiding monitor. Onnodig productverlies wordt hiermee voorkomen wat een directe kostenbesparing oplevert. De PhaseGuard heeft een pakkingloze meetcel ontworpen voor het monitoren van specifieke producteigenschappen op basis van medium troebelheid(T), hoge troebelheid(HT) en kleur(C) meting.