Abakus® Mobil Fluid

Meting

De Abakus® Mobil Fluid is een deeltjesteller voor het bepalen van deeltjesaantallen en deeltjesgrootte verdeling in vloeistoffen. Meetresultaten worden weergegeven in 32 vrij definieerbare deeltjesgrootte klassen. Het automatische pompsysteem onttrekt het monster direct uit zowel drukhoudende leidingen als drukloze reservoirs. De Abakus® Mobil Fluid is uit te rusten met verschillende type meetcellen. Dit biedt een ruime mogelijkheid in toepassingen van zowel single- als continue-metingen. Dit maakt de Abakus® Mobil Fluid geschikt voor zowel laboratorium-, stationaire- als mobiele metingen.

Onderhoud en kalibratie

De Abakus® Mobil Fluid is gecertificeerd met een latexkalibratie over de gehele meetreeks. De meting beschikt over een automatische kalibratiefunctie voor herkalibratie of een eenvoudige controle.

Bediening en communicatie

Bediening, het aanpassen van instellingen en het onderhoud verlopen via het geïntegreerde touchscreen met kleurendisplay. Meetresultaten kunnen worden opgeslagen, geprint of als Excel-file worden opgeslagen op USB-stick.
De analysesoftware “Log and Show” maakt het mogelijk meetresultaten met externe apparatuur real-time te meten of uitlezen, te bewerken en op te slaan.

Kenmerken

  • Meetresultaten weergegeven in 32 vrij definieerbare klassen;
  • Geschikt voor zowel drukhoudend als drukloze aanvoer;
  • Keuze uit verschillende typen meetcellen;
  • Automatische kalibreerfunctie;
  • Bediening via touchscreen.

Toepassingen

  • Bepaling van deeltjes aantallen en grootteverdeling;
  • Geschikt voor laboratorium-, stationaire- en mobiele metingen;
  • Geschikt voor zowel single- als continue-meting.